Behaalde resultaten

a.s.r. Zorgverzekeringen


Resultaat


 • Adequate verwerking van declaraties en kwalitatieve klantbediening (Contact Center Zorg).
 • Gerealiseerde teamplannen voor het eigen onderdeel in lijn met het (meer) jaarplan.
 • Inzicht verschaft over de resultaten van het verantwoordelijkheidsgebied door middel van periodieke en ad hoc rapportages en analyses.
 • Gerealiseerd van plannen en uitvoeren klantencontact (telefonie en socials) in het zorgseizoen.


Zorgkantoor VGZ


Resultaat


 • Realiseren besparing Zorginkoop GZ/GGZ 2020
 • Start uitstroom WMO GGZ naar WLZ GGZ
 • Verbetertraject afdeling Klantenadvies
 • Inbreng inkoopbeleid 2020 en visie/missie zorgkantoor 2020/2021


Manager met bijzondere opdracht 's Heeren Loo


Resultaat


 • Co├Ârdinatoren gecoacht in persoonlijk leiderschap
 • Nieuwe CGS systeem implementatie klaar gemaakt
 • Middels het SPEL-vorm de speerpunten van FA operationeel ingevuld
 • Nieuwe normen in team Crediteuren opgesteld


Opzetten twee nieuwe teams Zorgkantoor Achmea voor verwerking van de PGB in de ZVW


Resultaat:


 • Gekwalificeerde medewerkers met kennis van PGB in ZVW
 • Hoog kwalitatief operationeel Call Center en BackOffice
 • Dagelijkse en maandelijkse stuurinformatie geborgd
 • PGB in ZVW ge├»ntegreerd in Achmea Zorgverzekeringen


Project Sluiting winkels en servicepunten Agis en Zilveren Kruis


Resultaat: Winkels en Servicepunten gesloten en medewerkers begeleid naar een nieuwe toekomst in of buiten Achmea


Migratie van de Spaar- en Beleggingsafdelingen Achmea Retail Bank van Amersfoort naar Tilburg


Resultaat:


 • Nieuwe Spaar- en beleggingsafdeling opgebouwd op de nieuwe locatie Tilburg
 • Leidinggegeven aan Spaarloonactie 2011 met als uitkomst 50.000 nieuwe spaarders in een tijdbestek van 4 maanden


Opstart Interpolis Zorg


Resultaat: Processen geoptimaliseerd en daarmee achterstanden bij het verwerken van door verzekerden opgestuurde (digitale) aanmeldingsformulieren genormaliseerd


Joint Venture Interpolis en VGZ


Resultaat: Beleid geformuleerd voor het zorgverzekeringsproduct


Agisgroep (vh ANOZ Verzekeringen)


Resultaat:


 • Project bestandscontrole als afdeling ingebed in de organisatie
 • Afdeling Verzekerdenadministratie gereorganiseerd: nieuwe medewerkers, werkmethodes en processen


Landelijk Selectie Centrum Politie (LSOP)


Resultaat:


 • Opgesteld functioneelontwerp van een nieuw registratie- en planningssysteem
 • Organisatie opgezet voor het selecteren en instromen van 10.000 politierekruten in de Politieacademie voor het korps Amsterdam/Amstelland


Belastingdienst (opleidingscentrum)


Resultaat:


 • Opgezet en gerealiseerd van het releasemanagement
 • Opgeleverde managementinformatie